ஆடு, மாடு பால் கறத்தல், பண்ணைக்கு, விவசாயத் தொழிலாளர்கள் தேவை_ 9487002125. http://farmlabourwanted.co.in/ ஆடு, மாடு பால் கறத்தல், பண்ணைக்கு, விவசாயத் தொழிலாளர்கள் தேவை_ 9487002125. http://farmlabourwanted.co.in/ Dindigul

ஆடு, மாடு பால் கறத்தல், பண்ணைக்கு, விவசாயத் தொழிலாளர்கள் தேவை_ 9487002125. http://farmlabourwanted.co.in/

ஆடு, மாடு பால் கறத்தல், பண்ணைக்கு, விவசாயத் தொழிலாளர்கள் தேவை_ 9487002125. http://farmlabourwanted.co.in/

Farm labour recruiting service Farm labour recruiting service Tamil Nadu

we are Recruiting Farm Labours for # -agri-farms -Dairy farms -plantations -Green House -Goat farms  for various work such as weeding/manuring/watering/planting/harvesting work/cow milking/feeding/cleaning and all related agriculture works 9487002125

we are Recruiting Farm Labours for # -agri-farms -Dairy farms -plantations -Green House -Goat farms  for various work such as weeding/manuring/watering/planting/harvesting work/cow milking/feeding/cleaning and all related agriculture works 9487002125

farm labour required farm labour required Thiruvallur

we need farm labour to take care of the garden, watering, maintenance of animals and plants etc

we need farm labour to take care of the garden, watering, maintenance of animals and plants etc

Buy Nitrile & Latex Gloves for sale Ready Stock Buy Nitrile & Latex Gloves for sale Ready Stock Chennai

 We are suppliers wholesalers and traders of a wide collection of Reusable  Nitrile Gloves Widely recognized for their extreme comfort supreme quality ease of maintenance and skin friendliness these gloves are vastly demanded in the industry These…

 We are suppliers wholesalers and traders of a wide collection of Reusable  Nitrile Gloves Widely recognized for their extreme comfort supreme quality ease of maintenance and skin friendliness these gloves are vastly demanded in the industry These…

SAHAYA MATHA RABBIT FARMS SAHAYA MATHA RABBIT FARMS Kanniyakumari

RABBIT ONE MONTH PAIR 500RS AND ONE UNIT RABBIT 11000RS, 1KG 300RS

RABBIT ONE MONTH PAIR 500RS AND ONE UNIT RABBIT 11000RS, 1KG 300RS

Farm Labours Farm Labours Sivaganga

WE ARE LOOKING FOR FARM WORKERS TO WORK IN OUR AGRICULTURAL FARM . 8 HOUR WORKING , FREE ACCOMADATION . SALERY 9000 EXTRA WORK BENIFITS , INCENTIVES AND BONUS.                   CONTACT SELLADURAI 9840619545  E.MAIL  :selladurai@aol.com

WE ARE LOOKING FOR FARM WORKERS TO WORK IN OUR AGRICULTURAL FARM . 8 HOUR WORKING , FREE ACCOMADATION . SALERY 9000 EXTRA WORK BENIFITS , INCENTIVES AND BONUS.                   CONTACT SELLADURAI 9840619545  E.MAIL  :selladurai@aol.com