chaitanya sarayantra chaitanya sarayantra Pune

कांदा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वरदान व ट्रक्टर व्यवसाय करणाऱ्यां साठी सुवर्णसंधी! . . . . . . . सुवर्णसंधी !!.. दोन दिवसाचे काम दोन तासात करणारे # चैतन्य सारायंत्र # शेती व्यवसायात शेतीसाठीमजुरांची टंचाई व व वाढते उत्पादन खर्च व त्यात शेती मालाला…

कांदा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वरदान व ट्रक्टर व्यवसाय करणाऱ्यां साठी सुवर्णसंधी! . . . . . . . सुवर्णसंधी !!.. दोन दिवसाचे काम दोन तासात करणारे # चैतन्य सारायंत्र # शेती व्यवसायात शेतीसाठीमजुरांची टंचाई व व वाढते उत्पादन खर्च व त्यात शेती मालाला…